Εξειδικευμένη Εξέταση Stress Echo στην κλινική μας

Τι είναι το stress echo με δοβουταμίνη (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με δοβουταμίνη) ?

To stress echo είναι μια σύγχρονη δοκιμασία η οποία χρησιμοποιείται για την εκτιμήση της λειτουργίας της καρδιάς και των δομών αυτής μέσω υπερήχου κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής «κόπωσης» της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει στον εξειδικευμένο καρδιολόγο ο οποίος εκτελεί την εξέταση να εκτιμήσει τη πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου του ασθενούς και τη σοβαρότητα αυτής καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη σοβαρότητα ορισμένων βαλβιδοπαθειών.

Η εξέταση είναι μια πολύ πιο αξιόπιστη δοκιμασία σε σχέση (ευαισθησία~90% vs 70%)με το τεστ κοπώσεως για την πρόληψη της στηθάγχης ή ακόμα και ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν υποβάλλει σε ακτινοβολία τον ασθενή και διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του ασθενούς ο οποίος εν συνεχεία επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Γιατί μπορεί να χρειαστώ ένα stress echo?

To stress echo χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν στεφανιαία νόσο (προκάρδιο πόνο, δύσπνοια προσπαθείας) για να διερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποια στένωση σε κάποια στεφανιαία αρτηρία και εν συνεχεία να συστήσουμε την αντίστοιχη θεραπεία (πχ αγγειοπλαστική) . Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (πχ σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό ΣΝ , περιφερική αγγειοπάθεια) για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου. Ακόμα σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου το stress echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σοβαρότητα της υπολειπόμενης νόσου και την ανάγκη αντιμετώπισης επεμβατικά ή φαρμακευτικά καθώς και την επανεμφάνιση της νόσου σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί αγγειοπλαστική ή χειρουργική αντιμετώπιση (by-pass).

Τέλος σε πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις βαλβιδοπαθειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ανταπόκρισης της καρδιακής λειτουργίας σε φόρτιση καθώς και την εμφάνιση συμπτωμάτων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Πως πραγματοποιείται ένα stress echo?

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει διακόψει κάποια φάρμακα 2 ημέρες προ της εξέτασης (β αναστολείς) πάντα σε συνεργασία με τον ιατρό του. Προ της εξέτασης θα πρέπει να συνταγογραφηθεί και να προσκομισθεί από τον ασθενή το σκιαγραφικό το οποίο επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της καρδιάς και αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία της δοκιμασίας.

Μετά τη προσέλευση του ασθενούς γίνεται τοποθέτηση ενός φλεβοκαθετήρα για την χορήγηση του φαρμάκου (δοβουταμίνη) για τη φαρμακευτική κόπωση της καρδιάς καθώς και του σκιαγραφικού. Εν συνεχεία η δοβουταμίνη χορηγείται με συνεχή έγχυση και σταδιακά αυξανόμενη δόση μέχρι επίτευξης του στόχου της καρδιακής συχνότητας και υπο υπερηχογραφική παρακολούθηση από τον εξειδικευμένο καρδιολόγο. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός οξυγόνου και η συχνότητα του ασθενούς. Εφ’ όσον καταστεί αναγκαίο μπορεί να γίνει χορήγηση μικρής δόσης ατροπίνης για την επίτευξη της καρδιακής συχνότητας στόχου. Η χορήγηση του φαρμάκου διαρκεί περίπου 15 λεπτά, μετά τη διακοπή του οποίου η καρδιακή συχνότητα επιστρέφει πολύ σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πόσο ασφαλής είναι η εξέταση και τι μπορεί να νιώσω κατά τη διάρκεια της?

Η εξέταση αυτή είναι πολύ ασφαλής για τον ασθενή και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς συμπτώματα ή περαιτέρω προβλήματα για τον ασθενή. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (κάτω από 1 περίπτωση σε 2000 εξετάσεις) μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια αρρυθμίας ή στεφανιαίων επεισοδίων σε παρόμοια συχνότητα με το τεστ κοπώσεως. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ασθενείς υψηλού κινδύνου και είναι εκδήλωση της υποκείμενης στένωσης του αγγείου η οποία αποκαλύπτεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές από πχ το σπίτι του ασθενούς όπου μπορεί να συνέβαινε αν η νόσος παρέμενε ανεξέλεγκτη. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής αισθανθεί πόνο στο στήθος ή δύσπνοια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ιατρό.

Πολύ σπάνιες είναι ακόμα οι πιθανότητες αλλεργίας στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται αλλά ο ιατρός ο οποίος διενεργεί την εξέταση πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος για το πιθανό ιστορικό αλλεργίας του ασθενούς. Ακόμα είναι σημαντική η πληροφόρηση του ιατρού για το πιθανό ιστορικό υπερτροφίας προστάτη ή γλαυκώματος του ασθενούς καθώς μπορεί να γίνει προσαρμογή της χορήγησης των φαρμάκων.

Ποιος διενεργεί την εξέταση?

Υπεύθυνος καρδιολόγος για την εκτέλεση της εξέτασης είναι ο κύριος Δημήτριος Παπασάικας, ειδικός καρδιολόγος με εξειδικευμένη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη εξέταση στο Νοσοκομείο Kings College Hospital  του Λονδίνου (τ. Senior Fellow in Echocardiography), ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπερήχων στην Ευρώπη, υπό την επίβλεψη του διάσημου καθηγητή Mark Monaghan. Ο κυρ. Παπασάικας  είναι  κάτοχος των ευρωπαϊκών διπλωμάτων, ήδη από το  2018, στη διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία καθώς και του ελληνικού διπλώματος στις νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές.

To  stress echo εκτελείτε και  με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.Ο ασφαλισμένος πληρώνει μόνο  την συμμετοχή που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945805996

Πρωτοποριακή μέθοδος αντιμετώπισης κιρσών κάτω άκρων

Ελάχιστα επεμβατική, διαδερμική μέθοδος αντιμετώπισης  της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών κάτω άκρων, διενεργήθηκε στην Γενική Κλινική του Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου, με απόλυτη επιτυχία από τον εξειδικευμένο Ιατρό, Επεμβατικό Αγγειοακτινολόγο Βασίλειο Κούκουνα.

Η  ενδαγγειακή  θερμική κατάλυση (thermal ablation) της πάσχουσας φλέβας, με τη χρήση Laser (endovenous laser therapy EVLT), δεν είναι χειρουργική (δεν πραγματοποιούνται τομές), η όλη διαδικασία πραγματοποιείται  από σχεδόν μη ορατές δερματικές οπές, υπό τοπική αναισθησία, χωρίς να απαιτείται γενική  αναισθησία  και νοσηλεία, ενώ μετά το πέρας της επέμβασης ο\η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του\της δραστηριότητες.

Η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική,  ενδαγγειακή θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών κάτω άκρων, αποτελεί παγκοσμίως την θεραπεία εκλογής στην πλειονότητα των ασθενών, καθώς επιτυγχάνει υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 6972693522.

Νέος μαγνητικός τομογράφος Symphony 1,5T Maestro Class

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου μαγνητικού τομογράφου στην Κλινική μας.

Πρόκειται για το ανακατασκευασμένο σύστημα μαγνητικού τομογράφου Symphony 1,5T Maestro Class, του οίκου κατασκευής Siemens.

Στο νέο τομογράφο γίνονται όλου του τύπου εξετάσεις.

Συνεχίζουμε σταθερά να βαδίζουμε εδώ και 53 χρόνια με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον πολίτη και την υγεία του.

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

 

Για πρώτη φορά Χειρουργείο παρωτίδας στην Κλινική μας

Εκτελέστηκε για πρώτη φορά στην κλινική μας, επέμβαση αφαίρεσης ευμεγέθους όγκου παρωτίδας σε ασθενή άρρεν 73 ετών .Η επέμβαση έγινε από τον χειρούργο Ωτορινολαρυγγολόγο κο

Σταύρο  Ντουμάζιο υπό γενική αναισθησία, με τη χρήση νευροδιεγέρτη  με απόλυτη επιτυχία και  άριστη λειτουργικότητα του προσωπικού νεύρου μετεγχειρητικά .

 Ενημερώνουμε ότι, στο εξής υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας και άλλων μεγάλων επεμβάσεων στον τομέα της Ωτορινολαρυγγολογίας, όπως αφαίρεση πολυπόδων ρινός ενδοσκοπικά και αναίμακτα , νεοπλασματικών αλλοιώσεων κεφαλής και τραχήλου, αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα, επεμβάσεων τυμπανοπλαστικής ώτων κ.τ.λ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ιατρό κο Σταύρο  Ντουμάζιο στην διεύθυνση : Θεοδώρου Χαβίνη 93,  Αμφιλοχία

και στα τηλέφωνα 2642300486 – 6977660437

Αφαίρεση προστάτη με τη νέα εξελιγμένη μέθοδο εφαρμογής TURis

Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του προστάτη (προστατεκτομή), επί καλοήθους υπερπλασίας, δημιουργείγια την περιοχή μας η πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδοςTURis, η οποία συνδυάζει την κλασσική διουρηθρική με εξάχνωση με πλάσμα!

Η πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στην Γενική Κλινική του Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου, είναι απόλυτα ασφαλής και προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα, ενώ ο ασθενής μπορεί την επομένη να επιστρέψει σπίτι του.

Συγκεκριμένα, η μέθοδος TURis αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη (TURisprostatectomy).

Επιπροσθέτως η μέθοδος TURis χρησιμοποιείται στην εκτομή όγκων της ουροδόχου κύστεως με εξίσου άριστο αποτέλεσμα (TURisBladderTumor).

Πότε πρέπει να γίνει διουρηθρική προστατεκτομή με TURis

TURis προστάτη συνιστάται σε ασθενείς με καλοήθη διόγκωση του προστάτη αδένα σε περίπτωση δυσανεξίας ή αναποτελεσματικότητας της συντηρητικής θεραπείας.

Επίσης, συνιστάται σε επαναλαμβανόμενη αδυναμία ούρησης (επίσχεση ούρων).

Άλλη ένδειξη για TURis προστατεκτομή είναι η ύπαρξη λίθων εντός της ουροδόχου κύστης, όπως και ύπαρξη μορφολογικών αλλαγών λόγω της χρόνιας απόφραξης. Εδώ ανήκουν τα εκκολπώματα και η δοκίδωση της ουροδόχου κύστης.

Περαιτέρω ενδείξεις της TURisprostatectomy είναι η ύπαρξη μεγάλου υπολείμματος ούρων (>100ml), επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις και νεφρική ανεπάρκεια.

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιματουρίας (παρουσία αίματος στα ούρα), αν πηγή της αιμορραγίας είναι ο προστάτης, όπως και συγκεκριμένες περιπτώσεις ακράτειας δύνανται ομοίως να χρήζουν TURisπροστατεκτομής.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με παλαιότερες μεθόδους

Συνοπτικά :

 • λιγότερες αιμορραγίες
 • μειωμένος χειρουργικός χρόνος
 • δυνατότητα επέμβασης και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα
 • καμία παρεμβολή με βηματοδότες λόγω του διπολικού ρεύματος
 • απουσία του επικίνδυνου συνδρόμου απορρόφησης με δηλητηρίαση από νερό
 • δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με πολύ μεγάλα αδενώματα
 • ταχύτερη αφαίρεση του καθετήρα, ήδη από την επόμενη κιόλας μέρα
 • γρηγορότερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από την κλινική
 • ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

Συγκεκριμένα:

Η μέθοδος TURis σε σχέση με κλασσικές μεθόδους διουρηθρικήςπροστατεκτομής προσφέρει ασύγκριτα καλύτερη αιμόσταση. Καθίσταται έτσι ασφαλής μέθοδος για ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. Λόγω της καλύτερης αιμόστασης, ο χειρουργός έχει καλύτερο οπτικό πεδίο, ως εκ τούτου ο κίνδυνος χειρουργικού σφάλματος ελαχιστοποιείται έως σχεδόν μηδενίζεται.

Ο κίνδυνος ακράτειας ούρων μετά από TURis είναι μηδαμινός και τείνει στο μηδέν.

Η διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, με συνακόλουθη μείωση του κινδύνου πρόκλησης στενώματος στον αυχένα της ουροδόχου κύστης ή στην ουρήθρα.

Επιπροσθέτως εξαλείφεται ο κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου TUR. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υφίσταται περιορισμός στη διάρκεια της επέμβασης. Επομένως, εν αντιθέσει με το παρελθόν, μπορούν να χειρουργηθούν μέσω της ουρήθρας, χωρίς ανοικτό χειρουργείο, ασθενείς με πολύ μεγάλο βαθμό υπερπλασίας προστάτη.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος. Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την 1η ή το αργότερο τη 2η μετεγχειρητική μέρα.

Ο καθετήρας αφαιρείται κατά κανόνα τη 2η μετεγχειρητική μέρα. Ο ασθενής οφείλει για λίγες εβδομάδες να απέχει από βαριά σωματική καταπόνηση.

Να σημειώσουμε πως στις επεμβάσεις διουρηθρικής εκτομής του προστάτη διατηρείται η προστατική κάψα. Ως εκ τούτου ο ασθενής πρέπει να συνεχίζει τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο καρκίνου προστάτη. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε μέτρηση psa, δακτυλική εξέταση και υπέρηχο άπαξ ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στο λογιστήριο της Κλινικής (πρωινές ώρες)

Επίσης, στα τηλέφωνα 2641047721 –2641026677 (καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής )

e-mail: ippokrateio.clinic@gmail.com

Συνεργασία με τον Παθολόγο Ογκολόγο κ. Θεοφάνη Φλώρο

Η Γενική Κλινική Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου έχει συνάψει συνεργασία με τον κ. Θεοφάνη Φλώρο Ιατρό Παθολόγο Ογκολόγο .Ο κ. Φλώρος, καταγόμενος από το Μεσολόγγι, είναι Στρατιωτικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό. Έχει μετεκπαιδευτεί επί τριετία στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, Pennsylvania των ΗΠΑ λαμβάνοντας εξειδίκευση στην ανοσοθεραπευτική του καρκίνου (Cancer Immunotherapeutics) καθώς και στην εξατομικευμένη (personalized) θεραπεία νεοπλασιών. Υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και είναι επιστημονικός συνεργάτης μεγάλων Ιδιωτικών θεραπευτηρίων των Αθηνών (ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ).
Υπηρεσίες στο τομέα ΥγείαςΠαρέχει εδώ και 1,5 έτος κατάλληλες ανά περίπτωση ογκολογικές θεραπείες (χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπεία, στοχευτικές θεραπείες) με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της κλινικής σε αρκετούς συμπολίτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 6974465626 και 2641025383.

Υπέρηχος Κατ’ οίκον

Η Γενική Κλινική  ‘Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου’ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προχωρά σε μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία υγείας προς κάθε συμπολίτη μας που αδυνατεί να μετακινηθεί από το χώρο του.

Με την νέα κινητή μονάδα υπερήχων Mindray M5 παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης κατ οίκον  για πληθώρα απεικονιστικών εξετάσεων. Ο έγχρωμος υπέρηχος Mindray M5 με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, παρέχει λειτουργίες απεικόνισης χρώματος και άριστη 2D απόδοση, με εντυπωσιακό THI (για την απεικόνιση ιστού) για καλύτερη αντίθεση και ανάλυση σημείων ενώ η κορυφαία ομογένεια της εικόνας με πεδίο απεικόνισης φτάνει σε βάθος έως και 30 εκατοστών. 

Συγκεκριμένα, με τον υπέρηχο Mindray M5, εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις :

 • Υπέρηχος άνω/κάτω κοιλίας και νεφρών (ήπαρ, χοληφόρα, χολή, πάγκρεας, σπλήνα, νεφρά, ουροδόχο κύστη, προστάτη, μήτρα) καθώς και κάθε οργάνου ξεχωριστά
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς
 • Υπέρηχος οσχέου
 • Υπέρηχος τραχήλου
 • Triplex αγγείων, αρτηριών και φλεβών (καρωτίδων, άνω/κάτω άκρων, κοιλιακής αορτής, νεφρικών αγγείων, λαγονίων αγγείων και οσχέου)

Παράλληλα, με τον υπέρηχο κατ’ οίκον ενημερώνουμε ότι εντός του χώρου της Κλινικής, λειτουργούν στην Κλινική μας σε καθημερινή βάση, τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους εξωτερικούς ασθενείς, σύγχρονα απεικονιστικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

 • Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
 • Τμήμα Υπερήχων – Τμήμα Triplex Αγγείων και Καρδιάς
 • Μαγνητικός Τομογράφος
 • Αξονικός Τομογράφος
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Τέλος, έπειτα από 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, δεσμευόμαστε, να συνεχίσουμε να επενδύουμε με σταθερά και διαρκή βήματα στον χώρο της υγείας με στόχο να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ποιοτικές, καινοτόμες και ταυτόχρονα προσιτές στο κόστος υπηρεσίες προς αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

Υπεύθυνος Υπερήχων : Χαράλαμπος Γεωργίου, Ακτινολόγος

Τηλ. 6945554788

Ιατρείο Μαστού από τον εξιδεικευμένο χειρούργο μαστού κ. Δημήτριο Ν. Κορωνάρχη

Το Ιπποκράτειο ίδρυμα Αγρινίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Μαστού στην Κλινική σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Ιατρό – Χειρούργο Μαστού Δημήτριο Ν. Κορωνάρχη, MD FEBS (BREAST), επιστημονικό συνεργάτη του Iaso General.

Για περισσότερες πληροφορίες/ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 6977808052 

και στο email : ippokrateio.clinic@gmail.com

 

Νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα Αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου, με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ανακοινώνει την αντικατάσταση/αναβάθμιση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα της γερμανικής εταιρείας bbraun.

Ως η μοναδική ιδιωτική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο νομό Αιτωλοακαρνανίας με πλήρη νοσοκομειακή   περίθαλψη, πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όφελος του κάθε αιμοκαθαρόμενου που θα φιλοξενείται στη Μονάδα μας, συνδυάζοντας το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό με  αξιόπιστες και κυρίως σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

Για το λόγο αυτό, έπειτα από την επιτυχημένη συνεργασία μας με την εταιρεία Gambro, ανανεώνουμε σταδιακά τα μηχανήματά της Μονάδας μας με τα νέα, υπερσύγχρονα Dialog + online  της γερμανικής εταιρείας Bbraun.

 

Τα νέα μηχανήματα χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνταν και στα μηχανήματα Gambro και συγκεκριμένα τα πλέον αξιόπιστα φίλτραAPS (Ιαπωνικής κατασκευής) καθώς και τα Leoceed (Αμερικανικής κατασκευής).

 

Επιπλέον των νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την εξέταση των ασθενών, λειτουργεί καθημερινά εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο από τον Διευθυντή -Νεφρολόγο της Μονάδας μας κ. Χονδρογιάννη Παναγιώτη. Ο κος Χονδρογιάννης, ως  Επιστημονικός Διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,  παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της Νεφρικής Νόσου (οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιματουρία, τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα αιμ/σης, παρακολούθηση νεφροπαθών σε περιτοναϊκή κάθαρση).

 

Παράλληλα, η Μονάδα μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά μοναδικών παροχών προς κάθε αιμοκαθαρόμενο και την οικογένειά του.

 

Συνοπτικά :

 • Δυνατότητα έκτακτης συνεδρίας αιμοκάθαρσης οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου.
 • Δωρεάν νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε άλλο τμήμα (Παθολογικό, καρδιολογικό, ουρολογικό, ορθοπαιδικό κτλ) της κλινικής (Όλα τα τμήματα της κλινικής στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε μετακίνηση του αιμοκαθαρόμενου σε περίπτωση νοσηλείας).
 • Διενέργεια χωρίς κανένα κόστος διαγνωστικών και λοιπών   εξετάσεων με ή χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης (Σε περίπτωση μετακίνησης με δικό του μέσο μεταφοράς)
 • Δωρεάν μεταφορά με τα ασθενοφόρα της Κλινικής για άτομα με κινητικά προβλήματα.
 • Στα μέλη της οικογένειας του αιμ/νου παρέχεται δωρεάννοσηλεία σε οποιοδήποτε τμήμα της Κλινικής καθώς και διενέργειαδιαγνωστικών εξετάσεων (μαγνητική, αξονική, μικροβιολογικές εξετάσεις) χωρίς κανένα κόστος με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

 

Η Μονάδα έχει πλήρως αδειοδοτηθεί και έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς .

 

Τέλος, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε κάθε συμπολίτη μας ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο χώρο της υγείας με ευθύνη και σεβασμό απέναντι σε κάθε πρόβλημα της υγείας του, ακολουθώντας την ίδια πορεία έπειτα από 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της Κλινικής.

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

 

Διοικητικός Υπεύθυνος ΜΤΝ : Ιωάννης Στρανομίτης

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2641052084 – 6938862321 – 6936005505

 

Εκ της Διοίκησης,

 

Αλέξης Σιάμος 

Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομικά Πακέτα Νοσηλείας

Τιμοκατάλογος Οικονομικών πακέτων Νοσηλείας

Διάρκεια Νοσηλείας  Κόστος Νοσηλείας Είδος Νοσηλείας Παρατηρήσεις-Συμμετοχή Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1 ημέρα 70,00 €  (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
2 ημέρες 140,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3 ημέρες 210,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 70,00 €  (με ΦΠΑ) για κάθε ημέρα νοσηλείας κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ημερησίως για ΜΕΘ 120,00 € ημερησίως

+70,00 € ημερησίως για  μετάβαση στο τμήμα.

ΜΕΘ υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στις άνω τιμές  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24 %.
Για ανασφάλιστους θα υπάρχει χρέωση με τιμές κρατικού τιμολογίου και περαιτέρω έκπτωση εφόσον υπάρχει ανάγκη. Πληρωμή και σε άτοκες δόσεις
Το παραπάνω κόστος νοσηλείας αφορά τα τμήματα : Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό (εκτός επεμβάσεων), Ουρολογικό, Ορθοπαιδικό, Νεφρολογικό.
*Το υπόλοιπο μέρος της νοσηλείας καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ 

 1. Πλήρης ιατρικός έλεγχος κατά την είσοδο του ασθενή στην κλινική.
 2. Νοσηλεία σε δωμάτια ξενοδοχειακής και νοσοκομειακής υποδομής.
 3. Διαρκής 24ωρη παρακολούθηση από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής.
 4. Φαρμακευτική κάλυψη για κάθε νοσηλευόμενο.
 5. Τακτικά γεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
 6. παράδοση των εξετάσεων (αντίγραφα) του ιατρικού του φακέλου.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΟΠΥΥ ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ
3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες
Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ

LUX

960 1080 1360 1460 1160 1260 1685 1785

LITTLE LUX

860 980 1210 1310 1080 1180 1560 1660

1/ΚΛΙΝΟ

760 860 1140 1240 980 1080 1480 1580

2/ΚΛΙΝΟ

630 730 960 1060 850 970 1290 1390
 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των Ιατρών Γυναικολόγων και Αναισθησιολόγων
 2. Στα πακέτα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή παιδιάτρου
 3. Στις άνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%