Εξειδικευμένη Εξέταση Stress Echo στην κλινική μας

Τι είναι το stress echo με δοβουταμίνη (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με δοβουταμίνη) ?

To stress echo είναι μια σύγχρονη δοκιμασία η οποία χρησιμοποιείται για την εκτιμήση της λειτουργίας της καρδιάς και των δομών αυτής μέσω υπερήχου κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής «κόπωσης» της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει στον εξειδικευμένο καρδιολόγο ο οποίος εκτελεί την εξέταση να εκτιμήσει τη πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου του ασθενούς και τη σοβαρότητα αυτής καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη σοβαρότητα ορισμένων βαλβιδοπαθειών.

Η εξέταση είναι μια πολύ πιο αξιόπιστη δοκιμασία σε σχέση (ευαισθησία~90% vs 70%)με το τεστ κοπώσεως για την πρόληψη της στηθάγχης ή ακόμα και ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν υποβάλλει σε ακτινοβολία τον ασθενή και διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του ασθενούς ο οποίος εν συνεχεία επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Γιατί μπορεί να χρειαστώ ένα stress echo?

To stress echo χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν στεφανιαία νόσο (προκάρδιο πόνο, δύσπνοια προσπαθείας) για να διερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποια στένωση σε κάποια στεφανιαία αρτηρία και εν συνεχεία να συστήσουμε την αντίστοιχη θεραπεία (πχ αγγειοπλαστική) . Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (πχ σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό ΣΝ , περιφερική αγγειοπάθεια) για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου. Ακόμα σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου το stress echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σοβαρότητα της υπολειπόμενης νόσου και την ανάγκη αντιμετώπισης επεμβατικά ή φαρμακευτικά καθώς και την επανεμφάνιση της νόσου σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί αγγειοπλαστική ή χειρουργική αντιμετώπιση (by-pass).

Τέλος σε πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις βαλβιδοπαθειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ανταπόκρισης της καρδιακής λειτουργίας σε φόρτιση καθώς και την εμφάνιση συμπτωμάτων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Πως πραγματοποιείται ένα stress echo?

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει διακόψει κάποια φάρμακα 2 ημέρες προ της εξέτασης (β αναστολείς) πάντα σε συνεργασία με τον ιατρό του. Προ της εξέτασης θα πρέπει να συνταγογραφηθεί και να προσκομισθεί από τον ασθενή το σκιαγραφικό το οποίο επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της καρδιάς και αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία της δοκιμασίας.

Μετά τη προσέλευση του ασθενούς γίνεται τοποθέτηση ενός φλεβοκαθετήρα για την χορήγηση του φαρμάκου (δοβουταμίνη) για τη φαρμακευτική κόπωση της καρδιάς καθώς και του σκιαγραφικού. Εν συνεχεία η δοβουταμίνη χορηγείται με συνεχή έγχυση και σταδιακά αυξανόμενη δόση μέχρι επίτευξης του στόχου της καρδιακής συχνότητας και υπο υπερηχογραφική παρακολούθηση από τον εξειδικευμένο καρδιολόγο. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός οξυγόνου και η συχνότητα του ασθενούς. Εφ’ όσον καταστεί αναγκαίο μπορεί να γίνει χορήγηση μικρής δόσης ατροπίνης για την επίτευξη της καρδιακής συχνότητας στόχου. Η χορήγηση του φαρμάκου διαρκεί περίπου 15 λεπτά, μετά τη διακοπή του οποίου η καρδιακή συχνότητα επιστρέφει πολύ σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πόσο ασφαλής είναι η εξέταση και τι μπορεί να νιώσω κατά τη διάρκεια της?

Η εξέταση αυτή είναι πολύ ασφαλής για τον ασθενή και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς συμπτώματα ή περαιτέρω προβλήματα για τον ασθενή. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (κάτω από 1 περίπτωση σε 2000 εξετάσεις) μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια αρρυθμίας ή στεφανιαίων επεισοδίων σε παρόμοια συχνότητα με το τεστ κοπώσεως. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ασθενείς υψηλού κινδύνου και είναι εκδήλωση της υποκείμενης στένωσης του αγγείου η οποία αποκαλύπτεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές από πχ το σπίτι του ασθενούς όπου μπορεί να συνέβαινε αν η νόσος παρέμενε ανεξέλεγκτη. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής αισθανθεί πόνο στο στήθος ή δύσπνοια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ιατρό.

Πολύ σπάνιες είναι ακόμα οι πιθανότητες αλλεργίας στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται αλλά ο ιατρός ο οποίος διενεργεί την εξέταση πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος για το πιθανό ιστορικό αλλεργίας του ασθενούς. Ακόμα είναι σημαντική η πληροφόρηση του ιατρού για το πιθανό ιστορικό υπερτροφίας προστάτη ή γλαυκώματος του ασθενούς καθώς μπορεί να γίνει προσαρμογή της χορήγησης των φαρμάκων.

Ποιος διενεργεί την εξέταση?

Υπεύθυνος καρδιολόγος για την εκτέλεση της εξέτασης είναι ο κύριος Δημήτριος Παπασάικας, ειδικός καρδιολόγος με εξειδικευμένη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη εξέταση στο Νοσοκομείο Kings College Hospital  του Λονδίνου (τ. Senior Fellow in Echocardiography), ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπερήχων στην Ευρώπη, υπό την επίβλεψη του διάσημου καθηγητή Mark Monaghan. Ο κυρ. Παπασάικας  είναι  κάτοχος των ευρωπαϊκών διπλωμάτων, ήδη από το  2018, στη διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία καθώς και του ελληνικού διπλώματος στις νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές.

To  stress echo εκτελείτε και  με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.Ο ασφαλισμένος πληρώνει μόνο  την συμμετοχή που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945805996

Συνεργασία με τον Παθολόγο Ογκολόγο κ. Θεοφάνη Φλώρο

Η Γενική Κλινική Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου έχει συνάψει συνεργασία με τον κ. Θεοφάνη Φλώρο Ιατρό Παθολόγο Ογκολόγο .Ο κ. Φλώρος, καταγόμενος από το Μεσολόγγι, είναι Στρατιωτικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό. Έχει μετεκπαιδευτεί επί τριετία στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, Pennsylvania των ΗΠΑ λαμβάνοντας εξειδίκευση στην ανοσοθεραπευτική του καρκίνου (Cancer Immunotherapeutics) καθώς και στην εξατομικευμένη (personalized) θεραπεία νεοπλασιών. Υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και είναι επιστημονικός συνεργάτης μεγάλων Ιδιωτικών θεραπευτηρίων των Αθηνών (ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ).
Υπηρεσίες στο τομέα ΥγείαςΠαρέχει εδώ και 1,5 έτος κατάλληλες ανά περίπτωση ογκολογικές θεραπείες (χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπεία, στοχευτικές θεραπείες) με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της κλινικής σε αρκετούς συμπολίτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 6974465626 και 2641025383.

Ιατρείο Μαστού από τον εξιδεικευμένο χειρούργο μαστού κ. Δημήτριο Ν. Κορωνάρχη

Το Ιπποκράτειο ίδρυμα Αγρινίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Μαστού στην Κλινική σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Ιατρό – Χειρούργο Μαστού Δημήτριο Ν. Κορωνάρχη, MD FEBS (BREAST), επιστημονικό συνεργάτη του Iaso General.

Για περισσότερες πληροφορίες/ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 6977808052 

και στο email : ippokrateio.clinic@gmail.com

 

Νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα Αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου, με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ανακοινώνει την αντικατάσταση/αναβάθμιση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα της γερμανικής εταιρείας bbraun.

Ως η μοναδική ιδιωτική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο νομό Αιτωλοακαρνανίας με πλήρη νοσοκομειακή   περίθαλψη, πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όφελος του κάθε αιμοκαθαρόμενου που θα φιλοξενείται στη Μονάδα μας, συνδυάζοντας το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό με  αξιόπιστες και κυρίως σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

Για το λόγο αυτό, έπειτα από την επιτυχημένη συνεργασία μας με την εταιρεία Gambro, ανανεώνουμε σταδιακά τα μηχανήματά της Μονάδας μας με τα νέα, υπερσύγχρονα Dialog + online  της γερμανικής εταιρείας Bbraun.

 

Τα νέα μηχανήματα χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνταν και στα μηχανήματα Gambro και συγκεκριμένα τα πλέον αξιόπιστα φίλτραAPS (Ιαπωνικής κατασκευής) καθώς και τα Leoceed (Αμερικανικής κατασκευής).

 

Επιπλέον των νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την εξέταση των ασθενών, λειτουργεί καθημερινά εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο από τον Διευθυντή -Νεφρολόγο της Μονάδας μας κ. Χονδρογιάννη Παναγιώτη. Ο κος Χονδρογιάννης, ως  Επιστημονικός Διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,  παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της Νεφρικής Νόσου (οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιματουρία, τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα αιμ/σης, παρακολούθηση νεφροπαθών σε περιτοναϊκή κάθαρση).

 

Παράλληλα, η Μονάδα μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά μοναδικών παροχών προς κάθε αιμοκαθαρόμενο και την οικογένειά του.

 

Συνοπτικά :

 • Δυνατότητα έκτακτης συνεδρίας αιμοκάθαρσης οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου.
 • Δωρεάν νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε άλλο τμήμα (Παθολογικό, καρδιολογικό, ουρολογικό, ορθοπαιδικό κτλ) της κλινικής (Όλα τα τμήματα της κλινικής στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε μετακίνηση του αιμοκαθαρόμενου σε περίπτωση νοσηλείας).
 • Διενέργεια χωρίς κανένα κόστος διαγνωστικών και λοιπών   εξετάσεων με ή χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης (Σε περίπτωση μετακίνησης με δικό του μέσο μεταφοράς)
 • Δωρεάν μεταφορά με τα ασθενοφόρα της Κλινικής για άτομα με κινητικά προβλήματα.
 • Στα μέλη της οικογένειας του αιμ/νου παρέχεται δωρεάννοσηλεία σε οποιοδήποτε τμήμα της Κλινικής καθώς και διενέργειαδιαγνωστικών εξετάσεων (μαγνητική, αξονική, μικροβιολογικές εξετάσεις) χωρίς κανένα κόστος με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

 

Η Μονάδα έχει πλήρως αδειοδοτηθεί και έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς .

 

Τέλος, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε κάθε συμπολίτη μας ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο χώρο της υγείας με ευθύνη και σεβασμό απέναντι σε κάθε πρόβλημα της υγείας του, ακολουθώντας την ίδια πορεία έπειτα από 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της Κλινικής.

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

 

Διοικητικός Υπεύθυνος ΜΤΝ : Ιωάννης Στρανομίτης

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2641052084 – 6938862321 – 6936005505

 

Εκ της Διοίκησης,

 

Αλέξης Σιάμος 

Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομικά Πακέτα Νοσηλείας

Τιμοκατάλογος Οικονομικών πακέτων Νοσηλείας

Διάρκεια Νοσηλείας  Κόστος Νοσηλείας Είδος Νοσηλείας Παρατηρήσεις-Συμμετοχή Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1 ημέρα 70,00 €  (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
2 ημέρες 140,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3 ημέρες 210,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 70,00 €  (με ΦΠΑ) για κάθε ημέρα νοσηλείας κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ημερησίως για ΜΕΘ 120,00 € ημερησίως

+70,00 € ημερησίως για  μετάβαση στο τμήμα.

ΜΕΘ υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στις άνω τιμές  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24 %.
Για ανασφάλιστους θα υπάρχει χρέωση με τιμές κρατικού τιμολογίου και περαιτέρω έκπτωση εφόσον υπάρχει ανάγκη. Πληρωμή και σε άτοκες δόσεις
Το παραπάνω κόστος νοσηλείας αφορά τα τμήματα : Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό (εκτός επεμβάσεων), Ουρολογικό, Ορθοπαιδικό, Νεφρολογικό.
*Το υπόλοιπο μέρος της νοσηλείας καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ 

 1. Πλήρης ιατρικός έλεγχος κατά την είσοδο του ασθενή στην κλινική.
 2. Νοσηλεία σε δωμάτια ξενοδοχειακής και νοσοκομειακής υποδομής.
 3. Διαρκής 24ωρη παρακολούθηση από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής.
 4. Φαρμακευτική κάλυψη για κάθε νοσηλευόμενο.
 5. Τακτικά γεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
 6. παράδοση των εξετάσεων (αντίγραφα) του ιατρικού του φακέλου.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΟΠΥΥ ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ
3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες
Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ

LUX

960 1080 1360 1460 1160 1260 1685 1785

LITTLE LUX

860 980 1210 1310 1080 1180 1560 1660

1/ΚΛΙΝΟ

760 860 1140 1240 980 1080 1480 1580

2/ΚΛΙΝΟ

630 730 960 1060 850 970 1290 1390
 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των Ιατρών Γυναικολόγων και Αναισθησιολόγων
 2. Στα πακέτα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή παιδιάτρου
 3. Στις άνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%