Αίτηση Προγραμματισμένης Εξέτασης

Τμήματα-Εργαστήρια

Παρακαλώ Δηλώστε την ώρα που επιθυμείτε να γίνει το ραντεβού
Εισάγετε τον αριθμό των εξεταζόμενων στο τμήμα. Προκαθορισμένα είναι ένας εξεταζόμενος
Εισάγετε το τμήμα στο οποίο θέλετε να κλείσετε ραντεβού
Συμπληρώστε εδώ τυχών παρατηρήσεις και σχόλια ή κάποια ιατρικά ζητήματα που θα πρέπει να γνωρίζει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για την εξέταση