Εξειδικευμένη Εξέταση Stress Echo στην κλινική μας

Τι είναι το stress echo με δοβουταμίνη (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με δοβουταμίνη) ?

To stress echo είναι μια σύγχρονη δοκιμασία η οποία χρησιμοποιείται για την εκτιμήση της λειτουργίας της καρδιάς και των δομών αυτής μέσω υπερήχου κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής «κόπωσης» της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει στον εξειδικευμένο καρδιολόγο ο οποίος εκτελεί την εξέταση να εκτιμήσει τη πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου του ασθενούς και τη σοβαρότητα αυτής καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη σοβαρότητα ορισμένων βαλβιδοπαθειών.

Η εξέταση είναι μια πολύ πιο αξιόπιστη δοκιμασία σε σχέση (ευαισθησία~90% vs 70%)με το τεστ κοπώσεως για την πρόληψη της στηθάγχης ή ακόμα και ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν υποβάλλει σε ακτινοβολία τον ασθενή και διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του ασθενούς ο οποίος εν συνεχεία επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Γιατί μπορεί να χρειαστώ ένα stress echo?

To stress echo χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν στεφανιαία νόσο (προκάρδιο πόνο, δύσπνοια προσπαθείας) για να διερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποια στένωση σε κάποια στεφανιαία αρτηρία και εν συνεχεία να συστήσουμε την αντίστοιχη θεραπεία (πχ αγγειοπλαστική) . Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (πχ σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό ΣΝ , περιφερική αγγειοπάθεια) για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου. Ακόμα σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου το stress echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σοβαρότητα της υπολειπόμενης νόσου και την ανάγκη αντιμετώπισης επεμβατικά ή φαρμακευτικά καθώς και την επανεμφάνιση της νόσου σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί αγγειοπλαστική ή χειρουργική αντιμετώπιση (by-pass).

Τέλος σε πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις βαλβιδοπαθειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ανταπόκρισης της καρδιακής λειτουργίας σε φόρτιση καθώς και την εμφάνιση συμπτωμάτων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Πως πραγματοποιείται ένα stress echo?

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει διακόψει κάποια φάρμακα 2 ημέρες προ της εξέτασης (β αναστολείς) πάντα σε συνεργασία με τον ιατρό του. Προ της εξέτασης θα πρέπει να συνταγογραφηθεί και να προσκομισθεί από τον ασθενή το σκιαγραφικό το οποίο επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της καρδιάς και αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία της δοκιμασίας.

Μετά τη προσέλευση του ασθενούς γίνεται τοποθέτηση ενός φλεβοκαθετήρα για την χορήγηση του φαρμάκου (δοβουταμίνη) για τη φαρμακευτική κόπωση της καρδιάς καθώς και του σκιαγραφικού. Εν συνεχεία η δοβουταμίνη χορηγείται με συνεχή έγχυση και σταδιακά αυξανόμενη δόση μέχρι επίτευξης του στόχου της καρδιακής συχνότητας και υπο υπερηχογραφική παρακολούθηση από τον εξειδικευμένο καρδιολόγο. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός οξυγόνου και η συχνότητα του ασθενούς. Εφ’ όσον καταστεί αναγκαίο μπορεί να γίνει χορήγηση μικρής δόσης ατροπίνης για την επίτευξη της καρδιακής συχνότητας στόχου. Η χορήγηση του φαρμάκου διαρκεί περίπου 15 λεπτά, μετά τη διακοπή του οποίου η καρδιακή συχνότητα επιστρέφει πολύ σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πόσο ασφαλής είναι η εξέταση και τι μπορεί να νιώσω κατά τη διάρκεια της?

Η εξέταση αυτή είναι πολύ ασφαλής για τον ασθενή και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς συμπτώματα ή περαιτέρω προβλήματα για τον ασθενή. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (κάτω από 1 περίπτωση σε 2000 εξετάσεις) μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια αρρυθμίας ή στεφανιαίων επεισοδίων σε παρόμοια συχνότητα με το τεστ κοπώσεως. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ασθενείς υψηλού κινδύνου και είναι εκδήλωση της υποκείμενης στένωσης του αγγείου η οποία αποκαλύπτεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές από πχ το σπίτι του ασθενούς όπου μπορεί να συνέβαινε αν η νόσος παρέμενε ανεξέλεγκτη. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής αισθανθεί πόνο στο στήθος ή δύσπνοια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ιατρό.

Πολύ σπάνιες είναι ακόμα οι πιθανότητες αλλεργίας στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται αλλά ο ιατρός ο οποίος διενεργεί την εξέταση πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος για το πιθανό ιστορικό αλλεργίας του ασθενούς. Ακόμα είναι σημαντική η πληροφόρηση του ιατρού για το πιθανό ιστορικό υπερτροφίας προστάτη ή γλαυκώματος του ασθενούς καθώς μπορεί να γίνει προσαρμογή της χορήγησης των φαρμάκων.

Ποιος διενεργεί την εξέταση?

Υπεύθυνος καρδιολόγος για την εκτέλεση της εξέτασης είναι ο κύριος Δημήτριος Παπασάικας, ειδικός καρδιολόγος με εξειδικευμένη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη εξέταση στο Νοσοκομείο Kings College Hospital  του Λονδίνου (τ. Senior Fellow in Echocardiography), ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπερήχων στην Ευρώπη, υπό την επίβλεψη του διάσημου καθηγητή Mark Monaghan. Ο κυρ. Παπασάικας  είναι  κάτοχος των ευρωπαϊκών διπλωμάτων, ήδη από το  2018, στη διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία καθώς και του ελληνικού διπλώματος στις νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές.

To  stress echo εκτελείτε και  με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.Ο ασφαλισμένος πληρώνει μόνο  την συμμετοχή που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945805996