Εξειδικευμένη Εξέταση Stress Echo στην κλινική μας

Τι είναι το stress echo με δοβουταμίνη (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με δοβουταμίνη) ?

To stress echo είναι μια σύγχρονη δοκιμασία η οποία χρησιμοποιείται για την εκτιμήση της λειτουργίας της καρδιάς και των δομών αυτής μέσω υπερήχου κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής «κόπωσης» της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει στον εξειδικευμένο καρδιολόγο ο οποίος εκτελεί την εξέταση να εκτιμήσει τη πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου του ασθενούς και τη σοβαρότητα αυτής καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη σοβαρότητα ορισμένων βαλβιδοπαθειών.

Η εξέταση είναι μια πολύ πιο αξιόπιστη δοκιμασία σε σχέση (ευαισθησία~90% vs 70%)με το τεστ κοπώσεως για την πρόληψη της στηθάγχης ή ακόμα και ενός οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν υποβάλλει σε ακτινοβολία τον ασθενή και διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του ασθενούς ο οποίος εν συνεχεία επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Γιατί μπορεί να χρειαστώ ένα stress echo?

To stress echo χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν στεφανιαία νόσο (προκάρδιο πόνο, δύσπνοια προσπαθείας) για να διερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποια στένωση σε κάποια στεφανιαία αρτηρία και εν συνεχεία να συστήσουμε την αντίστοιχη θεραπεία (πχ αγγειοπλαστική) . Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (πχ σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό ΣΝ , περιφερική αγγειοπάθεια) για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου. Ακόμα σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου το stress echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σοβαρότητα της υπολειπόμενης νόσου και την ανάγκη αντιμετώπισης επεμβατικά ή φαρμακευτικά καθώς και την επανεμφάνιση της νόσου σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί αγγειοπλαστική ή χειρουργική αντιμετώπιση (by-pass).

Τέλος σε πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις βαλβιδοπαθειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ανταπόκρισης της καρδιακής λειτουργίας σε φόρτιση καθώς και την εμφάνιση συμπτωμάτων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Πως πραγματοποιείται ένα stress echo?

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει διακόψει κάποια φάρμακα 2 ημέρες προ της εξέτασης (β αναστολείς) πάντα σε συνεργασία με τον ιατρό του. Προ της εξέτασης θα πρέπει να συνταγογραφηθεί και να προσκομισθεί από τον ασθενή το σκιαγραφικό το οποίο επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση της καρδιάς και αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία της δοκιμασίας.

Μετά τη προσέλευση του ασθενούς γίνεται τοποθέτηση ενός φλεβοκαθετήρα για την χορήγηση του φαρμάκου (δοβουταμίνη) για τη φαρμακευτική κόπωση της καρδιάς καθώς και του σκιαγραφικού. Εν συνεχεία η δοβουταμίνη χορηγείται με συνεχή έγχυση και σταδιακά αυξανόμενη δόση μέχρι επίτευξης του στόχου της καρδιακής συχνότητας και υπο υπερηχογραφική παρακολούθηση από τον εξειδικευμένο καρδιολόγο. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός οξυγόνου και η συχνότητα του ασθενούς. Εφ’ όσον καταστεί αναγκαίο μπορεί να γίνει χορήγηση μικρής δόσης ατροπίνης για την επίτευξη της καρδιακής συχνότητας στόχου. Η χορήγηση του φαρμάκου διαρκεί περίπου 15 λεπτά, μετά τη διακοπή του οποίου η καρδιακή συχνότητα επιστρέφει πολύ σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πόσο ασφαλής είναι η εξέταση και τι μπορεί να νιώσω κατά τη διάρκεια της?

Η εξέταση αυτή είναι πολύ ασφαλής για τον ασθενή και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς συμπτώματα ή περαιτέρω προβλήματα για τον ασθενή. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (κάτω από 1 περίπτωση σε 2000 εξετάσεις) μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια αρρυθμίας ή στεφανιαίων επεισοδίων σε παρόμοια συχνότητα με το τεστ κοπώσεως. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ασθενείς υψηλού κινδύνου και είναι εκδήλωση της υποκείμενης στένωσης του αγγείου η οποία αποκαλύπτεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές από πχ το σπίτι του ασθενούς όπου μπορεί να συνέβαινε αν η νόσος παρέμενε ανεξέλεγκτη. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής αισθανθεί πόνο στο στήθος ή δύσπνοια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ιατρό.

Πολύ σπάνιες είναι ακόμα οι πιθανότητες αλλεργίας στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται αλλά ο ιατρός ο οποίος διενεργεί την εξέταση πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος για το πιθανό ιστορικό αλλεργίας του ασθενούς. Ακόμα είναι σημαντική η πληροφόρηση του ιατρού για το πιθανό ιστορικό υπερτροφίας προστάτη ή γλαυκώματος του ασθενούς καθώς μπορεί να γίνει προσαρμογή της χορήγησης των φαρμάκων.

Ποιος διενεργεί την εξέταση?

Υπεύθυνος καρδιολόγος για την εκτέλεση της εξέτασης είναι ο κύριος Δημήτριος Παπασάικας, ειδικός καρδιολόγος με εξειδικευμένη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη εξέταση στο Νοσοκομείο Kings College Hospital  του Λονδίνου (τ. Senior Fellow in Echocardiography), ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπερήχων στην Ευρώπη, υπό την επίβλεψη του διάσημου καθηγητή Mark Monaghan. Ο κυρ. Παπασάικας  είναι  κάτοχος των ευρωπαϊκών διπλωμάτων, ήδη από το  2018, στη διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία καθώς και του ελληνικού διπλώματος στις νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές.

To  stress echo εκτελείτε και  με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.Ο ασφαλισμένος πληρώνει μόνο  την συμμετοχή που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945805996

Νέος μαγνητικός τομογράφος Symphony 1,5T Maestro Class

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου μαγνητικού τομογράφου στην Κλινική μας.

Πρόκειται για το ανακατασκευασμένο σύστημα μαγνητικού τομογράφου Symphony 1,5T Maestro Class, του οίκου κατασκευής Siemens.

Στο νέο τομογράφο γίνονται όλου του τύπου εξετάσεις.

Συνεχίζουμε σταθερά να βαδίζουμε εδώ και 53 χρόνια με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον πολίτη και την υγεία του.

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

 

Για πρώτη φορά Χειρουργείο παρωτίδας στην Κλινική μας

Εκτελέστηκε για πρώτη φορά στην κλινική μας, επέμβαση αφαίρεσης ευμεγέθους όγκου παρωτίδας σε ασθενή άρρεν 73 ετών .Η επέμβαση έγινε από τον χειρούργο Ωτορινολαρυγγολόγο κο

Σταύρο  Ντουμάζιο υπό γενική αναισθησία, με τη χρήση νευροδιεγέρτη  με απόλυτη επιτυχία και  άριστη λειτουργικότητα του προσωπικού νεύρου μετεγχειρητικά .

 Ενημερώνουμε ότι, στο εξής υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας και άλλων μεγάλων επεμβάσεων στον τομέα της Ωτορινολαρυγγολογίας, όπως αφαίρεση πολυπόδων ρινός ενδοσκοπικά και αναίμακτα , νεοπλασματικών αλλοιώσεων κεφαλής και τραχήλου, αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα, επεμβάσεων τυμπανοπλαστικής ώτων κ.τ.λ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ιατρό κο Σταύρο  Ντουμάζιο στην διεύθυνση : Θεοδώρου Χαβίνη 93,  Αμφιλοχία

και στα τηλέφωνα 2642300486 – 6977660437

Υπέρηχος Κατ’ οίκον

Η Γενική Κλινική  ‘Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου’ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προχωρά σε μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία υγείας προς κάθε συμπολίτη μας που αδυνατεί να μετακινηθεί από το χώρο του.

Με την νέα κινητή μονάδα υπερήχων Mindray M5 παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης κατ οίκον  για πληθώρα απεικονιστικών εξετάσεων. Ο έγχρωμος υπέρηχος Mindray M5 με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, παρέχει λειτουργίες απεικόνισης χρώματος και άριστη 2D απόδοση, με εντυπωσιακό THI (για την απεικόνιση ιστού) για καλύτερη αντίθεση και ανάλυση σημείων ενώ η κορυφαία ομογένεια της εικόνας με πεδίο απεικόνισης φτάνει σε βάθος έως και 30 εκατοστών. 

Συγκεκριμένα, με τον υπέρηχο Mindray M5, εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις :

 • Υπέρηχος άνω/κάτω κοιλίας και νεφρών (ήπαρ, χοληφόρα, χολή, πάγκρεας, σπλήνα, νεφρά, ουροδόχο κύστη, προστάτη, μήτρα) καθώς και κάθε οργάνου ξεχωριστά
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς
 • Υπέρηχος οσχέου
 • Υπέρηχος τραχήλου
 • Triplex αγγείων, αρτηριών και φλεβών (καρωτίδων, άνω/κάτω άκρων, κοιλιακής αορτής, νεφρικών αγγείων, λαγονίων αγγείων και οσχέου)

Παράλληλα, με τον υπέρηχο κατ’ οίκον ενημερώνουμε ότι εντός του χώρου της Κλινικής, λειτουργούν στην Κλινική μας σε καθημερινή βάση, τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους εξωτερικούς ασθενείς, σύγχρονα απεικονιστικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

 • Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
 • Τμήμα Υπερήχων – Τμήμα Triplex Αγγείων και Καρδιάς
 • Μαγνητικός Τομογράφος
 • Αξονικός Τομογράφος
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Τέλος, έπειτα από 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, δεσμευόμαστε, να συνεχίσουμε να επενδύουμε με σταθερά και διαρκή βήματα στον χώρο της υγείας με στόχο να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ποιοτικές, καινοτόμες και ταυτόχρονα προσιτές στο κόστος υπηρεσίες προς αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

Υπεύθυνος Υπερήχων : Χαράλαμπος Γεωργίου, Ακτινολόγος

Τηλ. 6945554788

Οικονομικά Πακέτα Νοσηλείας

Τιμοκατάλογος Οικονομικών πακέτων Νοσηλείας

Διάρκεια Νοσηλείας  Κόστος Νοσηλείας Είδος Νοσηλείας Παρατηρήσεις-Συμμετοχή Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1 ημέρα 70,00 €  (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
2 ημέρες 140,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3 ημέρες 210,00 € (με ΦΠΑ) κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 70,00 €  (με ΦΠΑ) για κάθε ημέρα νοσηλείας κλασσική * υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ημερησίως για ΜΕΘ 120,00 € ημερησίως

+70,00 € ημερησίως για  μετάβαση στο τμήμα.

ΜΕΘ υπόλοιπο ποσό € κάλυψης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στις άνω τιμές  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24 %.
Για ανασφάλιστους θα υπάρχει χρέωση με τιμές κρατικού τιμολογίου και περαιτέρω έκπτωση εφόσον υπάρχει ανάγκη. Πληρωμή και σε άτοκες δόσεις
Το παραπάνω κόστος νοσηλείας αφορά τα τμήματα : Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό (εκτός επεμβάσεων), Ουρολογικό, Ορθοπαιδικό, Νεφρολογικό.
*Το υπόλοιπο μέρος της νοσηλείας καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ 

 1. Πλήρης ιατρικός έλεγχος κατά την είσοδο του ασθενή στην κλινική.
 2. Νοσηλεία σε δωμάτια ξενοδοχειακής και νοσοκομειακής υποδομής.
 3. Διαρκής 24ωρη παρακολούθηση από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής.
 4. Φαρμακευτική κάλυψη για κάθε νοσηλευόμενο.
 5. Τακτικά γεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
 6. παράδοση των εξετάσεων (αντίγραφα) του ιατρικού του φακέλου.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΟΠΥΥ ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ
3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες
Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Φ.Τ Φ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ Κ.Τ Κ.Τ με ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ

LUX

960 1080 1360 1460 1160 1260 1685 1785

LITTLE LUX

860 980 1210 1310 1080 1180 1560 1660

1/ΚΛΙΝΟ

760 860 1140 1240 980 1080 1480 1580

2/ΚΛΙΝΟ

630 730 960 1060 850 970 1290 1390
 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των Ιατρών Γυναικολόγων και Αναισθησιολόγων
 2. Στα πακέτα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή παιδιάτρου
 3. Στις άνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

 

Μειωμένα Οικονομικά Πακέτα Νοσηλείας Για Ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ + Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός της πολης

Με τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί , το “Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου”(διαβάστε εδώ για την ιστορία του Ιπποκράτειου Ιδρύματος), ενημερώνει για τα νέα οικονομικά πακέτα νοσηλείας.

Δωρεάν Μεταφορικά με Ασθενοφόρο από το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για μιά ακόμη οικονομική ελάφρυνση όσο αφορά την μεταβίβαση των ασθενών στη κλινική Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου :ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ *

*Η διακομιδή με ασθενοφόρο της Κλινικής μας για συμπολίτες μας που διαμένουν στην πόλη του Αγρινίου.

Με την κλινική να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 2 ασθενοφόρα σε πλήρη ετοιμότητα και το άρτια καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, εγγυόμαστε τη βέλτιστη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας με το μικρότερο δυνατό κόστος .

Τιμοκατάλογος Πακέτων νοσηλείας Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου-Μειωμένα οικονομικά πακέτα νοσηλείας

Συνολικά, τα νέα μειωμένα οικονομικά πακέτα νοσηλείας διαμορφώνονται ως εξής:

 • 70,00 ευρώ  για κάθε ημέρα νοσηλείας
 • Μ.Ε.Θ – 120 ευρώ ημερησίως και 70 ευρώ ημερησίως στη μετάβαση στο τμήμα.
 • Από 40 ευρώ το μονόκλινο (εφόσον το επιθυμεί ο νοσηλευόμενος)

Κάλυψη ΕΟΠΥΥ για το υπόλοιπο ποσό της νοσηλείας και σχετικά τμήματα κλινικής Αγρινίου

Το υπόλοιπο μέρος της νοσηλείας καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Το παραπάνω κόστος νοσηλείας αφορά τα τμήματα : Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό (εκτός επεμβάσεων), Ουρολογικό, Ορθοπαιδικό, Νεφρολογικό.

Στις άνω τιμές  περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24 %.

***Για ανασφάλιστους θα υπάρχει χρέωση με τιμές κρατικού τιμολογίου και περαιτέρω έκπτωση εφόσον υπάρχει ανάγκη και πληρωμή σε άτοκες δόσεις.

***

Πιστοποιημένο κέντρο στην ΗΔΙΚΑ

Συμβαδίζοντας με τους νέους κανόνες υγείας, γνωστοποιούμε τα τις τιμές των test για τον κορωνοϊό COVID-19:

 • 20,00 ευρώ – Rapid test Covid Αντισωμάτων
 • 6,00 ευρώ – Rapid test Covid Αντιγόνο
 • 38,00 ευρώ – PCR Μοριακός έλεγχος

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ Από το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου

Οι παροχές προς κάθε νοσηλευόμενο αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις στα νέα μειωμένα οικονομικά πακέτα νοσηλείας ανεξαρτήτως περιστατικού :

 1. Πλήρης ιατρικός έλεγχος κατά την είσοδο του ασθενή στην κλινική από ειδικευμένους ιατρούς με ταυτόχρονη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στα εργαστήρια μας (Μικροβιολογικό, Ακτινοδιαγνωστικό, τμήμα υπερήχων και Triplex)
 2.  Νοσηλεία σε δωμάτια ξενοδοχειακής και νοσοκομειακής υποδομής (από μονόκλινα έως τρίκλινα), τα οποία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες κλίνες που λειτουργούν με  ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.
 3. Διαρκής 24ωρη παρακολούθηση από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής.Τακτικές επισκέψεις κάθε 24ωρο νοσηλείας του ασθενή από τους θεράποντες ιατρούς.
 4. Φαρμακευτική κάλυψη για κάθε νοσηλευόμενο.
 5. Τακτικά γεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
 6. Κατά την αναχώρησή του από την κλινική, παράδοση των εξετάσεων (αντίγραφα) του ιατρικού του φακέλου στις οποίες υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας : 6974719739 – 2641047721 – 2641052084

Στεκόμαστε πάντα με υπευθυνότητα  δίπλα σας. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ

Σιάμος Αλέξης

Διοικητικός Διευθυντής

management ιπποκράτειο

Ισολογισμός 2015 Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου

Δημοσίευση ισολογισμού έτους 2015 για την κλινική Το Αρχείο του ισολογισμού και τα οικονομικά στοιχεία της κλινικής Αγρινίου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο.

Ισολογισμός 2015

 

 

Ισολογισμός 2014 Ιπποκράτειο Ιδρυμα Αγρινίου

Δημοσίευση ισολογισμού έτους 2014 για την κλινική Το Αρχείο του ισολογισμού και τα οικονομικά στοιχεία της κλινικής Αγρινίου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο.

Ισολογισμός 2014

 

Ισολογισμός 2013 Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου

Δημοσίευση ισολογισμού έτους 2013 για την κλινική Το Αρχείο του ισολογισμού και τα οικονομικά στοιχεία της κλινικής Αγρινίου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο.

Ισολογισμός 2013

 

Ισολογισμός 2012-Ιπποκρατείου Ιδρύματος Αγρινίου

Δημοσίευση ισολογισμού έτους 2012 για την κλινική Το Αρχείο του ισολογισμού και τα οικονομικά στοιχεία της κλινικής Αγρινίου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο.

Ισολογισμός 2012