Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική συνέλευση 

 

ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  ΑΡ.Μ.Α.Ε 24649/10/Β/91/004

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121972199000

Δείτε τη πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εδώ.