Παροχές και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός-ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας είναι της εταιρείας General Electric, μοντέλο LUNAR. Η μέθοδος της μέτρησης οστικής πυκνότητας εφαρμόζεται με την απορρόφηση φωτονίων Χ διπλής ενέργειας.

 

 

Σύγχρονος εξοπλισμός

Το Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας είναι της εταιρείας General Electric, μοντέλο LUNAR

Μεθοδολογία εξέτασης

Η μέθοδος της μέτρησης οστικής πυκνότητας εφαρμόζεται με την απορρόφηση φωτονίων Χ διπλής ενέργειας.

Εκτύπωση εξετάσεων και ψηφιακή απεικόνιση - αρχειοθέτηση

Εκτύπωση των αποτελεσμάτων και διάγνωση απο έμπειρο και αξιόπιστο ιατρικό προσωπικό