Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι πολυδύναμη και καλύπτει μετεγχειρητικά, παθολογικά και καρδιολογικα  περιστατικά σε 8 άρτια εξοπλισμένες κλίνες με φροντίδα από έμπειρους ιατρούς και ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Νοσηλεύει βαρέως πάσχοντες ασθενείς με προβλήματα απειλητικά για την επιβίωσή τους .
Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές και φάρμακα με βάση τη διεθνή πρακτική, χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονα μηχανήματα, monitors, ηλεκτρονικές αντλίες χορήγησης φαρμάκων και λοιπός εξειδικευμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, προσφέροντας στους ασθενείς ποιοτικές υπηρεσίες με ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που μαστίζουν τις ΜΕΘ παγκοσμίως.
Υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και συνδρομή όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων του Ιπποκρατείου  Ιδρύματος για την ολοκληρωμένη και συστηματική αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών με στόχο την καλύτερη δυνατή έκβαση τους.
Υποστηρίζεται ολόκληρη η Κλινική και το τμήμα επειγόντων στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όλο το 24ωρο.