Η Κλινική και το έμπειρο σε ορθοπεδικά περιστατικά προσωπικό της είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πληθώρα περιστατικών και χειρουργικών επεμβάσεων όπως:

κακώσεις οστών και αρθρώσεων αρθροσκοπίσεις συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση κηλών
χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων μικροχειρουργική άκρας χείρας αντιμετώπιση παθήσεων άκρου ποδός και άκρας χειρός κτλ
χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών τραυμάτων αντιμετώπιση αυχεναλγίας

 

Ανακοίνωση
Αναλαμβάνουμε πληρθώρα περιστατικών και συνεργαζόμαστε με ορθοπεδικούς με εξειδ΄ίκευση σε περιστατικά ευρείας φύσεως