1)Ακτινοδιαγνωστικό

-τμήμα αξονικού τομογράφου

-τμήμα μαγνητικού τομογράφου

-τμήμα υπερήχων ( καρδιολογικοί ,μαιευτικοί, γυναικολογικοί, άνω-κάτω κοιλίας, μαστών, κτλ)

-τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητας

 

2)Μικροβιολογικό- βιοχημικό- ανοσολογικό- ορμονολογικό- ιολογικό