Τα  Εξωτερικά Ιατρεία  εκτείνονται  σε χώρο 100m2, πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχώνονται καθημερινά από ιατρούς ειδικά καταρτισμένους και έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας φροντίζουν για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας.Η Γενκή Κλινική Ιπποκράτειο Ϊδρυμα Αγρινίου διαθέτει εξωρικά ιατρεία χειρουργικού και παθολογικού τομέα