Δημοσίευση ισολογισμού έτους 2015 για την κλινική Το Αρχείο του ισολογισμού είναι διαθέσιμο στο παρακάτω σύνδεσμο. 

Ισολογισμός 2015

 

 

 

© 2013 Γενική κλινική- Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου / Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει (C) στη Γενική Κλινική "Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου" Α.Ε.